Zlín - Hlavní Město

Zlín je hlavním městem Zlínského kraje. Ve Zlíně se nachází všechny důležité úřady potřebné k fungování samosprávného kraje.

Důležité adresy a telefonní čísla ve Zlíně

Finanční úřad ve Zlíně

Adresa třída Tomáše Bati 21
761 86 Zlín
Česká Republika
Telefon 577 617 111
Fax 577 617 398
E-Mail podatelna@zli.br.ds.mfcr.cz

Zpátky na index

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Adresa Přílucká 213
760 01 Zlín
Česká Republika
Telefon 950 670 111
Fax 950 670 333
Web http://www.hzszlk.eu/

Zpátky na index

Okresní soud ve Zlíně

Adresa Dlouhé Díly 351
763 02 Zlín-Louky
Česká Republika
Telefon 577 171 111
Fax 577 172 101
E-Mail posta@osoud.zln.justice.cz

Zpátky na index

Úřad práce ve Zlíně

Adresa Čiperova 5182
760 42 Zlín
Česká Republika
Telefon 577 577 111
Fax 577 432 318
E-Mail posta@zl.mpsv.cz
Web http://portal.mpsv.cz/sz/local/zl_info/

Zpátky na index

Živnostenský úřad ve Zlíně

Adresa Zarámí 4421
761 40 Zlín
Česká Republika
Telefon 577 630 900

Zpátky na index

Okresní ředitelství Policie ČR ve Zlíně

Adresa náměstí T. G. Masaryka 3218
760 01 Zlín
Česká Republika
Telefon 974 666 111

Zpátky na index